ГЕОРАДАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ >
 

ГеоТроникс разполага с георадарни системи и антени на световния лидер GSSI USA, и въздушнокуплирана антена на RADARTEAM SE.

Systems: SIR 20, SIR 2K, SW, 900MHz, 400 MHz, 270 MHz, 200 MHz, SUBECHO 75 MHz

Software: Reflex, Radan, GroRad

 

3D GPR и MFEM изследвания

 

GPR - ГАЛЕРИЯ

 

Бетонна плоча - горе; под нея има бетонна тръба.

 

Две метални тръби; между тях има кабелен канал.

 

Метална тръба поместена в тръбен канал.

 

Горе - две метални тръби; долу - кабелен тунел.

 

Четири метални тръби.

 

Каменен тунел.

 

Две бетонни клетки - кухини.

 

Пет бетонни клетки - кухини.

 

Укрепителни съоръжения.

 

Подземна каменна структура.

 

Метален резервоар.

 

В ляво - две метални тръби; по средата - пропадане с кухина под него; в дясно - кабелен канал.

 

В ляво - кабелен канал; в дясно - две кухини.

 

Голяма галерия в гранит.

 

Галерия в гранит.

 

Малка руднична галерия.

 

Голяма руднична галерия.

 

Карстова пещера.

 

Три ръкава на карстова пещера.

 

Свлачищна повърхност.

 

Свлачище.

 

Свлачище.

 

Свлачище.

 

Свлачище.

 

Свлачищна повърхност.

 

Свлачищна повърхност.

 

Структура на основната скала.

 

Структура на основната скала.

 

Структура на основната скала.

 

Структура на основната скала.

 

Наклонени структури в скала.

 

Наклонени структури в скала.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©