3D ГЕОРАДАРНИ И МУЛТИ-ЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
   

През месец август 2009 г., по покана от ръководството на Националния Археологически Институт с Музей при БАН,

съвместен екип на АРХЕА и СТЦ ГеоТроникс извърши 3D GPR /георадарни/ изследвания и MFEM /мулти-честотни електромагнитни/ изследвания

на няколко площи в археологическия резерват Преслав.

Резултатите са наистина впечатляващи. Подготвя се официална публикация.

GPR и MFEM изследователските мрежи са с обща нула и се припокриват.

Геометрията на GPR мрежата е в метри, а на MFEM мрежата е във футове.

GPR Галерия

Тук представяме GPR слайсове (през 0,25 м) на обект "Бабуна".

В ярката цветова гама се наблюдават археологически структури.

MFEM Галерия

Тук представяме Q (quadrature) ЕМ-грами в H (horizontal coplanar) и V (vertical coplanar) режими за съответните честоти на обект "Бабуна".

Честотата е в херци (Hz). QS - Q sum, TEC - Total electro conductivity.

В тъмна цветова гама се наблюдават аномалии от археологически структури.

ЛИТЕРАТУРА:

 

GeoTronics  ARHEA

 

All rights reserved © ARHEA © GeoTronics