ПО КАКВО ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

Навлизането на евростандартите у нас принуждава много строителни, монтажни и инженерни фирми да потърсят системи за недеструктивни изследвания и контрол. Повечето ръководители не разполагат с компетентни специалисти в тази област и не биха могли адекватно да очертаят кръга от проблемите, съответните изследователски задачи и оптималните им технологични решения.

От друга страна този пазар у нас е неразвит, а претенциите към него са на доставчици на иманярска техника. Последната е тотално неподходяща за сериозни изследвания поради орязаните характеристики, а и в множество случаи зад този тип системи се крие чиста проба измама.

Това налага да осветлим проблематиката с оглед различаването на иманярската псевдогеофизика и надеждните геофизични системи. По-долу ще изясним основните разлики по които безпроблемно ще ги разпознаете:

1. Никой сериозен дистрибутор на надеждна геофизика не крие оригиналните проспекти на системите, имената им, имената на фирмите производителки и пр. Работата на дистрибутора е точно да ги разпространява и рекламира по всички възможни начини.

2. Фирмите производителки на надеждни геофизични системи не никнат като гъби! Появяването на нова фирма в тази област (напр. Geophex) е сензация за общността и се отразява от всички научни и приложни списания. За ваше улеснение на сайта сме пуснали страница с връзки към повечето от тях.

3.Във въпросните проспекти освен името на системата и производителя, трябва да има и точна информация за прилагания геофизичен метод (евентуално неговата разновидност), както и пълни технически характеристики на системата и сензорите и.

ВНИМАНИЕ! Да не се бъркат характеристиките на вградените компютри с характеристиките на самата геофизична система. Точно на компютърните характеристики се набляга в проспектите на псевдогеофизиката!

4. Примерни характеристики:

За GPR - георадарните системи задължително се отбелязва типа на радарния контролер, динамичния и честотния обхват, и неговите samp/scan, scan/second и bit/sample. Също така - типа на антените - земно или въздушно куплирани, екранирани или неекранирани и пр. Процесорът на вградения компютър, паметта и харддиска му са на последно място, а и те са най-маловажни в съвременните георадарни системи.

За EM - електромагнитните системи се дава типа на системата (моночестотна или мултичестотна), работните честоти или честотен диапазон, характеристиките и сепарейшъна на намотките (Rx/Tx), токовия момент и мощността на излъчваното поле, samp/scan, stacking, scan/sec и др.

За MAG - магнитометрите се дава типа на системата и сензора (цезиев, калиев, протонен, флуксгейт и др.), както и пълните им характеристики. Също се посочва и каква е окомплектовката (за базова станция, тотал или градиометър).

За RES - резистивиметричните системи се дават мощностите (ток/напрежение) на генераторите, максималните разноси на електродите, поддържаните резистивиметрични схеми (венер, шлюмберже, дипол-дипол, поле-дипол, предизвикана поляризация, собствена поляризация и др.)

За SEIS - сеизмографите се дават брой на каналите, динамичния обхват, честотния обхват, чувствителността и размаха на усилването, samp/scan, bits/sample, динамичните и честотните характеристики на геофоните или хидрофоните и др.

Отделно за всички типове системи се дават стандартния формат на данните, другите поддържани изходни формати, препоръчвания софтуер за постпроцесинг, евентуални курсове за обучение за оператори и интерпретатори и др.

5. В данните на никоя сериозна геофизична система няма да срещнете "сонда за метал", "сонда за кухини" и др. подобни! Принципно всяка геофизична система си има кръг от възможности, предимства и недостатъци, според прилагания метод, търсения обект и естеството на вместващата среда. Някои системи (EM и MAG /само за феросъдържащи/) са по-добри за търсене и картиране на проводими аномалии (метали), други пък (GPR и SEIS) са по-подходящи за търсене и картиране на празнини (непроводими обекти).

6. Няма сериозна геофизична система, която да включва едновременно георадар, EM сензор, магнитометър, VLF и др. В геофизиката се използва комплексното прилагане на различни геофизични методи, но се допуска съчетаване в една апаратура само на съвместими методи с близки апаратни изисквания към конзолата и невлияещи си един на друг.

Най-много методи в един зонд може да срещнете при сондажните, аеро и подводните системи, но в голяма част от случаите обслужващите модули са отделни, а за удобство са поместени в един кейс с единно захранване. В наземната геофизика подобни системи са рядкост и съчетават два или три метода в една конзола, например MAG и VLF или RAD, MAG и VLF.

7. Необходимо е да се различават ширпотребите събрани от универсални евтини платки (ADC/DAC) и сензори за по стотина долара от стандартните системи, където обикновено само сензорите са за по над 5 000 $, а има случаи да достигат и над 15 000 $. Още по-зле е положението при софтуера. Последния при ширпотребата е под всякаква критика и няма нищо общо със стандартните софтуери за постпроцесинг.

В много от случаите при псевдогеофизиката не става въпрос за орязване на характеристиките на системата, а по скоро за измама. При съвременните евтини дигитални продукти не е трудно да се направят играчки индициращи промени в полето или измерващи определени физични величини. Те обаче са твърде далеч от стандартните геофизични методи и системи, и нямат база за сравнение освен може би цената... тъй като ментетата никак не са евтини.

8. Типичните ментета са предназначени да приберат парите на иманярския сегмент. Те обещават всичко но правят твърде малко от написаното и показаното в лъскавите проспекти. Тези псевдогеофизични системи обикновено включват към една конзола поне три сензора. Твърди се че съчетават георадар, EM система, магнитометър и др. По същество представляват евтини универсални модули за дигитализация към които са закачени още по-евтини сензори. Най-нашумелите подобни системи са на OKM и EMFAD.

9. Не забравяйте, че в света все още няма геофизика, която да засича и картира само археологически и инженерни аномалии без да засича геоложки такива. В работния процес винаги се включва сложна обработка и интерпретация на големи обеми данни. Тук решаващи са не само класа на геофизичните системи, но и уменията и опита на операторите, аналистите и интерпретаторите.

10. В света на геофизиката никой не крие цените си! Ако не вярвате запитайте по e-mail която и да е сериозна фирма. Производителите винаги дават отстъпка или право за надценка на своите дистрибутори. Те винаги осигуряват освен гаранционна и следгаранционна поддръжка и обучение на оператори, аналисти и интерпретатори.

Въпреки, че ГеоТроникс не е дистрибуторска фирма, ние никога няма да ви подведем с упоменатите евтини номера.

Обръщайки се към нас, заедно ще постигнем изясняване на проблемите Ви, ще очертаем кръгът от предстоящите задачи, и ще ви предложим адекватни и оптимални решения.

За повече информация контактувайте с нас.

ЛИТЕРАТУРА:

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©