ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ >
 

ГеоТроникс разполага с мултичестотни електромагнитни системи на световния лидер GEOPHEX USA.

System: GEM 2, GEM 2T, GEM2H

Software: Emigma, Surfer

 

3D GPR и MFEM изследвания

 

FEM - ГАЛЕРИЯ

/*всички координати са във футове/

 

Плитколежащ малък метален обект.

 

Мултичестотно поведение на малък метален обект.

 

Два малки метални обекта.

 

Плитък метален обект.

 

Мултичестотно поведение на плитък метален обект.

 

Дълбоколежащ голям метален обект.

 

Три дълбоки големи метални обекта.

 

Дълбок голям метален обект.

 

Мултичестотно поведение на голям метален обект.

 

Mетална тръба; начупването е от промяната в куплирането.

 

Неметална тръба; видими са само металните връзки.

 

Удължена непроводима структура с правоъгълни форми.

 

Край на подземна бетонна структура.

 

Ъгъл на проводима структура.

 

Z-образна проводима структура.

 

Мултичестотно поведение на ъгъл на бетонна структура.

 

Сложно поведение на кръстосана структура.

 

Непроводима правоъгълна структура.

 

Mултичестотно поведение на каменна структура.

 

Правоъгълна каменна структура.

 

Мултичестотно поведение на граница между две структури.

 

Локализиране на края на хвостохранилище.

 

Орудена зона - залеж.

 

Картиране на локално орудяване.

 

Орудена зона - залеж.

 

Орудена зона - залеж.

 

Зона с повишена влажност.

 

Зона с повишена влажност.

 

Мултичестотно поведение на зона с повишена влажност.

 

Зони с повишена влажност.

 

Картиране на скална структура.

 

Мултичестотно поведение на скална структура.

 

Карстова кухина.

 

Картиране на карстова пещера.

 

Мултичестотно поведение на карстова пещера.

 

3D визуализация на голям метален обект.

 

3D визуализация на Z-образна структура.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©