АРХИВ>
 

RAMAC - CUII

Mala Geoscience Sweden представи своята тежка артилерия - RAMAC CUII.

След успешното представяне на георадарните контролери X3M и X3MC, Mala разработи и нов георадар във високия клас. Още на пръв поглед се вижда, че системата комбинира в себе си възможностите на средния и високия клас георадари. Благодарение на допълнителните модули MC4 и MC16 конзолата CUII може да се превърне съответно в двуканален и четириканален георадар.

Четейки спецификацията виждаме 2 хардуерни и 4 data канали за MC4 и 4 хардуерни и 16 data канали за MC16. Приятно впечатление прави възможността софтуерно да се определя кой трансмитер от кой ресийвър да бъде следен при работа с бистатични антени. Това дава възможност при MC4 да имаме 4 различни data канала, а при MC16 - 16 различни data канала.

RAMAC CUII и различни антени

Хардуерната мощ на CUII включва 16 bits/sample, 100 KHz pulse repetition, 0,4-50GHz sampling frequency, 128-8192 samp./trace, 1-32768 autostacking. Трансферът на данните към PC (ноутбук) е по паралелен интерфейс (ECP port), а антенният интерфейс поддържа всички предлагани екранирани, неекранирани и сондажни антени за RAMAC.

Хардуерните възможности на новия георадар отговарят на повишените изисквания за интегрирано натрупване на данни и опростен процесинг в реално време. Софтуерът на фирмата Groun Vision позволява натрупването и визуализирането на данни в реално време и извършването на някои основни обработки. Също така може допълнително да се използва и комерсиален софтуер за постпроцесинг като ReflexW, Gradix и др.

Възможността за избор на Tx и Rx за всеки един отделен data канал позволява CUII + MC16 да бъде използван за извършване на реални 3D изследвания. При този начин на работа имаме една излъчваща антена разположена централно и четири приемни от двете страни, по двете оси. Така се постига максимално възможната резолюция и се предоставят възможности за по-добро засичане и интерпретация.

MC4 и MC16

Тези основни предимства позволяват новият RAMAC CUII да бъде разглеждан като универсална радарна конзола която може да работи като едноканален, двуканален и четириканален георадар. Така с една система могат да се покриват от леки до най-тежките задачи и приложения - 3D изследвания, многоканални изследвания, изследвания на площи с относително висока скорост (пътища, магистрали, писти), изследвания в реално време и аеро изследвания.

Разбира се и тук има какво още да се желае. Практически, добавяните канали чрез MC4 и MC16 не са отделни хардуерни мощности, а шерват от хардуерните ресурси на конзолата CUII. Внимателно трябва да се подхожда и към броя канали тъй като data каналите не отговарят по брой на реално изпълнимите профили. (MCX data каналите позволяват само пълно комбиниране между Tx и Rx на различните антени, които са включени към наличните хардуерни канали.) При антените също има още какво да се желае, както по отношение на размерите и теглото, така и по отношение на куплирането към средата. Софтуерът на фирмата е сравнително слаб и изостава от възможностите на големите продукти за радарен и сеизмичен процесинг.

Тенденцията при Mala е да предлага все повече и по-гъвкави решения за различни приложения. Напоследък фирмата успя да отвоюва пазарно пространство и вече е в голямата тройка след GSSI и Sensor&Software. Практически в момента Mala предлага най-добрите бюджетно ориентирани георадарни решения. Наред с лидерството и при сондажните георадарни изследвания това и отрежда перспектива за бъдещо успешно развитие.

За повече информация контактувайте с нас.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©