АРХИВ>
 

OhmMapper

Напоследък получихме множество запитвания относно резистивиметричните системи. Вероятно интересът към тях е породен от сравнително ниските цени на SECOND HAND техниката.

В отговор на повишения интерес Ви представяме OhmMapper, един Hi-Tech продукт на GEOMETRICS - USA.

Тази апаратура е нещо наистина ново в областта на резистивиметрията и цели да задоволи претенциите на потребителите, които са недоволни от конвенционалните DC-RES системи.

При OhmMapper няма големи макари с дълги кабели, суич боксове, проблеми с лошия контакт и поляризацията на електродите.

OhmMapper е капацитивно куплирана (негалванична) AC dipole-dipole резистивиметрична система.

 

 

OhmMapper

 

Още от пръв поглед става ясно, че OhmMapper е твърде различен от стандартните DC-RES апаратури. За работата му не е нужен интрузивен контакт.

Двата му дипола - Tx и Rx (предавателен и приемен), механично свързани с offset-въженце, се влачат по повърхността на изследваната среда. Операторът наблюдава и контролира чрез конзолата (закрепена на кръста му) параметрите на изследването.

 

 

На сравнително големия LCD дисплей (320х200 точки), освен настройките на системата, операторът може да наблюдава и профилите.

Не бива да пропускаме и характерните за GEOMETRICS екстри - Real Time grid mapping и GPS interface.

Със своя sample rate (2p p/s) системата осигурява много висока хоризонтална резолюция, близка до тази на EM системите.

Подобно на последните OhmMapper може да работи в continuos режим. Така при равномерен ход операторът може да изследва с много добро качество големи площи.

Разбира се, предвиден е и point режим за пресечени терени, където влаченето на диполите е затруднено.

Схемата може да се тегли и механизирано от подходящ автомобил или снегомобил ?!

Да - снегомобил! Това не бива да учудва никого, тъй като OhmMapper работи успешно на лед, сняг, замръзнала почва, непроводими настилки, бетон и др., където стандартните DC-RES системи са неприложими.

Изследването с OhmMapper е многократно по-бързо и лесно, и разбира се по-евтино.

Системата е предвидена за работа с един оператор и при sample rate - 2p p/s разполага с памет за 24 часа непрекъснато изследване.

 

 

Прехвърлянето на данните се извършва чрез софтуера DataMap на GEOMETRICS.

С негова помощ данните могат да се обработят или да се конвертират в стандартен формат за прехвърлянето им към комерсиален DC-RES софтуер (например RES2DINV или RES3DINV на M.Loke).

OhmMapper позволява работа с фиксиран offset (отстояние Tx-Rx), при което се получават constant-depth contour maps (контурни карти при фиксирана дълбочина) на съпротивлението на средата.

Другият начин на приложение е изследване с различни offset-и, при което се получава 2D разрез в дълбочина.

Комбинирането на двата метода и прилагането им по подходяща профилна мрежа позволява да се осъществи 3D изследване. Обработката на данните се извършва от стандартен 3D софтуер.

Типичната дълбочина на изследване на OhmMapper е 10-20 м. , но могат да се постигнат и по-големи дълбочини. В тези случаи трябва да се работи на point режим, тъй-като offset-а е много голям и схемата трудно се влачи.

Обхвата на OhmMapper е от <3 до >100000 Ohm/m.

Предлаганите стандартни диполни кабели са 1м., 2,5м., 5м. и 10м.

OhmMapper е подходящ за:

- хидрогеоложки изследвания (детекция и картиране на разломи, цепнатини, глинени слоеве, водни лещи и др.);

- минераложки изследвания (детекция и картиране на основната скала, пясъчни и чакълести легла, глинени, мраморни и минерални депозити, и др.);

- инженерни изследвания (детекция и картиране на замръзнали почви и ледни лещи, проблеми в канали и язовирни стени, кухини и дефекти под настилки или застроени места и др.);

- еколожки изследвания (детектиране и картиране на течове, разливи, опасни отпадъци и др.);

- археоложки, научни и др. изследвания.

Основните недостатъци на OhmMapper са свързани с невъзможността му да работи по друга схема освен dipole-dipole. Също така не е за пренебрегване и немалката му цена, която е съизмерима с тази на някои мултиелекродни DC-RES системи от среден клас.

Системата е крачка напред в резистивиметричните технологии и със своите предимства намира добър прием при инженерните и геотехническите изследвания.

Предполагаме, че в скоро време на пазара ще се появят и други капацитивно куплирани AC-RES системи с по-добри параметри и по-ниска цена.

За повече информация контактувайте с нас.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©