АРХИВ>
 

GEM 300

Напоследък голяма популярност придобиха мулти-честотните елекромагнитни (MFEM) системи.

Този тип системи са разработени през периода 1985-1991 за нуждите на Пентагона. По-късно (през 1995) са лицензирани от GSSI USA за комерсиални цели и така скоро се появява GEM 300.

Още с промоцията си GEM системите се наложиха на пазара с качествено новите си предимства.

Тези системи излъчват комплексен мулти-честотен сигнал (до 16 честоти едновременно) и благодарение на това с едно трасиране на терена възпроизвеждат до 16 електромагнитни карти на средата. Така на практика се извършва честотно сондиране на терена с фиксирана геометрия (фиксирано отстояние приемник-предавател).

Въпреки, че Geonics Canada (класиците в този бизнес) веднага реагираха и се опитаха да докажат по чисто теоритичен път, че тези системи не биха могли да извършват честотно сондиране, практиката доказа, че теориите понякога са далеч от реалността.

Още при тестовите изследвания на полигоните на Пентагона GEM системите са показали висока ефективност, оперативност, прецизност (добра резолюция) и надеждност (компактност и стабилност на системите). Тук е мястото да споменем че методът първоначално е разработен за аеро изследвания и едва след доказването на безспорните му предимствата пред моно-честотния е проектиран наземен вариант.

Изобретателят на MFEM системите I.J.Won изтъква, че е абсолютно погрешно да се смята, че само геометрично (чрез промяна на отстоянието предавател-приемник) може да се извършва сканиране на средата в дълбочина. С изключение на няколко метода (резизтивиметричен и рефрактивно-сеизмичен), които по своята същност са ограничени само за геометрично сондиране, всички останали могат да извършват сканиране в дълбочина и с фиксирана геометрия. Особено показателни примери в това отношение са рефлетивно-сеизмичните системи и георадарите, а след разработката на мулти-честотните вече и EM системите.

 

GEM 300

 

Още на пръв поглед прави приятно впечатление портативността и ергономичността на GEM 300. Той е по-малък, по-лек и по-функционален от класическите ЕМ-31. Разликата в дължината на сензора е осезателна (1,8м за GEM 300 при 3м за EM-31), разликата в теглото - също (8 кг. за GEM 300 при 12,5 кг. за EM-31). Тези характеристики, съчетани с брилянтната електроника, осигуряват на GEM 300 ненадминатата му оперативност.

По отношение на сканирането в дълбочина MFEM системите дават несъизмеримо по-добри възможности за изследване и интерпретация. Максималната дълбочинност при константна геометрия също е в полза на същите.

Мулти-честотните (както и моно-честотните) системи дават възможност за картиране на проводимостта и магнитната възприемчивост на средата.

За обработка на данните се използва стандартен картиращ софтуер (Surfer, Enigma, MagMap и др.). Това позволява на потребителите спокойно да преминат от моно-честотни към мулти-честотни системи.

Последното се оказва добро решение предвид съизмеримата им цена.

Мулти-честотните EM системи покриват почти целия обхват на приложение на моно-честотните. А предимствата им (повишената оперативност и резолюция, и възможността за честотно сондиране) ги правят особено подходящи за картиране на комуникации (кабели, тръби, тунели и т.н.), изградени подземни структури (резервоари, хранилища, депа и др.), замърсявания (течове, разливи и пр.), милитъри обекти и др. Не по-малък е успехът на MFEM системите и при инженерни, геотехнически, археоложки и др. изследвания.

 

2D и 3D изобразяване на данните

 

Разбира се и тук има още какво да се желае. Добре е следващите модели да са с по-голям честотен обхват, по-добра калибровка и по-голям клас на точност. (С директната си калибровката в S/M и 5% си клас на точност моно-честотните системи са предпочитани за геоложки цели.) Добре би било да се обърне внимание и на фактора сигнал-шум, който за момента също е по-слаб от този при моно-честотните системи. Нужно е да се поработи сериозно и върху специализирания софтуер за мулти-честотна обработка, който би позволил оптимално да се използват предимствата на този тип системи.

Накрая ни остава да се надяваме, че в скоро време ще видим нови мулти-честотни системи с подобрени характеристики и по-ниска цена.

За повече информация контактувайте с нас.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©