АРХИВ>
 

GEM 2 & FAMILY

GEM1, GEM2, GEM2H, GEM2A, GEM3, GEM5 - наистина впечатляващо е развитието на Geophex. Започнала като лаборатория за иновативни изследвания в областта на ЕМ системите днес Geophex е основния производител на мултичестотни ЕМ системи.

GEM 2 и GEM2A

 

Тази фирма е не просто конкурент на класиците от Geonics, а с появата си сериозно повдигна летвата в ЕМ технологиите.

Geophex излиза на световната сцена с уникалния GEM 1 през 1991 г. Това е принципно нов мултичестотен ЕМ аеросензор разработен за нуждите на Пентагона. Успешните му изпитания и последвалите поръчки дават сериозен тласък в развитието на Geophex.

Последва разработката и на първият в света наземен мултичестотен ЕМ скенер. Изпитанията отново са успешни. Интересът в средите на геобизнеса към GEM-овете е все по-голям. През 1995 г. GSSI лицензира GEM 2 и започва производството му под търговското название GEM 300.

Поради намалената мощност и ограниченията в честотните характеристики на лицензния вариант клиентите все повече предпочитат оригиналът GEM 2, въпреки че същият се изрботва само по поръчка и се чака няколко месеца. Не след дълго това принуждава GSSI са да преустановят производството на лицензният вариант.

Същевременно Geophex е натоварена да разработи специализиран UXO мултичестотен ЕМ сензор предназначен за разминиране. Така през 1998 г. се ражда GEM 3 и ЕМ спектроскопията. Този уред е единствен по рода си. Той не само детектира и картира разположението на UXO но има и възможност за разпознаване вида на съответния боеприпас. Наред с готовите сигнатури за почти всички налични боеприпаси, системата разполага с възможност за допълнително обучение. Тестовете са успешни с успеваемост над 90 %.

GEM 3 и GEM 5

 

Последната разработка на фамилията е GEM 5. Той също е предназначен за военни цели. По същество представлява усъвършенстван GEM 3 с възможност за едновременна работа на няколко сензора в мрежа.

Не бива да пропускаме и развитието на аеросистемата GEM 1. Усъвършенстваният и вариант е GEM 2A. Последният се предлага както за военни така и за граждански цели.

Още с появата си GEM системите се наложиха на пазара с качествено новите си предимства.

Тези системи излъчват комплексен мулти-честотен сигнал (до 24 честоти едновременно) и благодарение на това с едно трасиране на терена възпроизвеждат до 24 електромагнитни карти на средата. Така на практика се извършва честотно сондиране на терена с фиксирана геометрия (фиксирано отстояние приемник-предавател).

Още при тестовите изследвания на полигоните на Пентагона GEM системите показаха висока ефективност, оперативност, прецизност (добра резолюция) и надеждност (компактност и стабилност на системите).

Изобретателят на MFEM системите I.J.Won изтъква, че е абсолютно погрешно да се смята, че само геометрично (чрез промяна на отстоянието предавател-приемник) може да се извършва сканиране на средата в дълбочина. С изключение на няколко метода (резизтивиметричен и рефрактивно-сеизмичен), които по своята същност са ограничени само за геометрично сондиране, всички останали могат да извършват сканиране в дълбочина и с фиксирана геометрия. Особено показателни примери в това отношение са рефлетивно-сеизмичните системи и георадарите, а след разработката на мулти-честотните вече и EM системите.

Честотно поведение на аномалии сканирани с GEM 2

 

Още на пръв поглед прави приятно впечатление портативността и ергономичността на GEM 2. Той е по-малък, по-лек и по-функционален от класическите ЕМ-31 . Разликата в дължината на сензора е осезателна (1,9м за GEM 2 при 3м за EM-31), разликата в теглото - също (4,5 кг. за GEM 2 при 12,5 кг. за EM-31). Тези характеристики, съчетани с принципно новата електроника, осигуряват на GEM 2 ненадминатата му оперативност.

По отношение на сканирането в дълбочина MFEM системите дават несъизмеримо по-добри възможности за изследване и интерпретация. Максималната дълбочинност при константна геометрия също е в полза на последните.

Мулти-честотните (както и моно-честотните) системи дават възможност за картиране на проводимостта и магнитната възприемчивост на средата.

За обработка на данните се използва стандартен картиращ софтуер (Surfer, Enigma, MagMap и др.). Това позволява на потребителите спокойно да преминат от моно-честотни към мулти-честотни системи.

Последното се оказва добро решение предвид съизмеримата им цена.

Мулти-честотните EM системи покриват почти целия обхват на приложение на моно-честотните. А предимствата им (повишената оперативност и резолюция, и възможността за честотно сондиране) ги правят особено подходящи за картиране на комуникации (кабели, тръби, тунели и т.н.), изградени подземни структури (резервоари, хранилища, депа и др.), замърсявания (течове, разливи и пр.), милитъри обекти и др. Не по-малък е успехът на MFEM системите и при инженерни, геотехнически, археоложки и др. изследвания.

 

2D и 3D изобразяване на данните

 

Последните модели вече са с разширен честотен обхват (30 Hz - 98000 Hz), по-добра калибровка и по-голям клас на точност. Добре би било да се обърне още внимание и на фактора сигнал-шум, който за момента е малко по-слаб от този при моно-честотните системи. Нужно е също да се поработи и върху специализирания софтуер за мулти-честотна обработка (инверсия), който би позволил оптимално да се използват предимствата на този тип системи.

За повече информация контактувайте с нас.

 
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © GeoTronics ©